Нульовий клас

Навчально-виховний комплекс «Просвіта» займається підготовкою дітей 5-7 років для вступу в школи міста Одеси.

В навчально-виховному комплексі «Просвіта» для дітей 5-6 років створені нульові класи, в яких отримують освіту майбутні першокласники. У нас для дітей створені особливі умови (навчальні класи, окремі ігрові кімнати) і спеціально відпрацьована освітня програма, яка дозволяє майбутнім школярам легко адаптуватися до умов початкової школи з поглибленим вивченням англійської мови, розширеним набором навчальних дисциплін, що вивчаються і високим вимогам до рівня підготовки дітей.

Кабінет для навчальних занять

Робоче місце школяра

Вихованці нульових класів протягом року активно будуть займатися підготовкою до навчання в початковій школі:

 • розвивати пізнавальні, логічні, творчі здібності;
 • навчатися читати, писати і рахувати;
 • долучатися до творчої навчальної праці;
 • освоювати основи шкільних предметів 1 класу початкової школи;
 • опановувати навичками вивчення англійської мови: діалогічне мовлення, слухання, письмо, виконання пісень англійською мовою за посібником Кембриджського видавництва;
 • малювати, конструювати, ліпити, танцювати і співати, демонструвати свої вміння перед дорослою аудиторією;
 • впевнено і з бажанням спілкуватися із ровесниками і дорослими;
 • активно займатися фізичними вправами;
 • навчатися самообслуговуванню, звикати до приміщення школи, до занять в першому класі під керівництвом висококваліфікованого вчителя навчальної школи.

 Місія нульового класу в школі – повноцінна підготовка до вступу в 1 клас, формування позитивного налаштування і вміння навчатися, розкриття індивідуальності дитини і розвиток його здібностей, створення умов для становлення конструктивних  доброзичливих відношень: вчитель – учень, учень – учень, учень – батьки  і вчитель – батьки.

В ігровій кімнаті

Діти 5-6 – річного віку незабаром переступлять поріг школи. Одна із найбільш важливих завдань нульового класу- всебічний розвиток дітей, формування у них різних здібностей і підготовка до школи з урахуванням їх вікових і психологічних особливостей. Поряд з наочно-образним мисленням у дошкільнят 5-6 років інтенсивно розвиваються словесно-логічне мислення, пізнавальні інтереси, самостійність; закріплюється довільність поведінки і дій, формується більш високий рівень свідомості своїх можливостей. Це потребує ускладнення всіх видів діяльності дітей і знаходить відображення в змісті роботи з дошкільниками, в підготовці їх до школи, яка здійснюється у всіх видах діяльності.

Спеціально для нульового класу педагогічним колективом, психолого-логопедичною і медичною службами розроблена інтегрована програма, яка відповідає сучасним вимогам підготовки дитини до навчання в початковій школі. Програма орієнтована на реалізацію запиту батьків, на якісну освіту і пізнавальні потреби дітей.

Переваги нульового класу:

 • Чудові вихователі;
 • Педагоги, які мають досвід підготовки дітей до навчання в початковій школі;
 • Частину занять ведуть вчителі початкової школи в приміщеннях початкової школи. Діти нульових класів спільно з учнями 1-х класів початкової школи будуть приймати участь в конкурсах, конференціях, виставках, концертах, в тому числі виступах на англійській мові. Проводяться взаємовідвідування і вільне спілкування школярів і вихованців нульових класів;
 • Имеются в наличии и активно используются комплекты учебно-методических пособий:
 • §  робочі зошити з друкованою основою
  §   різно-рівневі картки з завданнями і предметні роздаткові матеріали
  § схеми, таблиці, плакати, картини
  § тестові завдання
  § ігрові навчальні комп’ютерні програми.
 • Забезпечено розвиток навичок спілкування у дітей і їх взаємодія в колективі через проектну методику.
 • Введено обов’язкове вивчення логіки і етикету.
 • Реалізується розширений лінгвістичний курс, який включає засвоєння пропедевтичних знань з розвитку мовлення як на рідній, так і іноземній мовах, навчання читанню, письму по методиках розвивального навчання, активне використання логопедичних програм, а також комунікативних  методик навчання іноземній мові.
 • Поглиблене вивчення англійської мови реалізується в програмі, яка передбачає формування в учнів умінь і навичок усної мови, аудіювання, навичок усного перекладу з 10 тем курсу. Для досягнення цих цілей використовується оригінальна методика, яка розроблена у Великобританії для дітей, англійська мова для яких є іноземною. Ця методика передбачає поступове занурення дітей в мовне середовище з наступним вільним володінням словниковим, граматичним і стилістичним інструментарієм. Занурення учнів в мовне середовище передбачає виконання різних видів повсякденної і навчальної діяльності на англійській мові, використання аудіо, відео і інтерактивних засобів навчання.
 • Діагностика результативності навчання англійської мови по тестам і матеріалам Кембриджської Екзаменаційної Ради.
 • Освітній процес орієнтований на розкриття індивідуальних здібностей кожної дитини.
 • Реалізується якісне засвоєння курсу розвиваючої математики. Курс в цілому зорієнтований на особистісний розвиток дитини, формує стиль мислення, необхідний для оволодіння знаннями, розвиває логіку, пов’язану з практикою. Він дозволяє учням оволодіти конкретними математичними знаннями, необхідними для використання в практичній діяльності, для вивчення математики в початковій школі. Забезпечує формування навичок каліграфічного письма цифр, користування лінійкою, циркулем, оволодіння основною для 1 класу математичною термінологією. Крім того, цей курс стимулює інтелектуальний розвиток дітей, формування якостей мислення і інтелектуальних здібностей необхідних для навчання і повсякденного життя, а також формує прийоми розумової діяльності: аналізу і синтезу, порівняння, класифікації, абстрагування і спілкування .
 • Забезпечено різноманітне фізичне виховання (фізкультура в залі і на вулиці, хореографія, рухливі ігри, зарядки, фізкультхвилинки).
 • Створено всі умови для всебічного розвитку дітей, забезпечено різноманіття спецкурсів: ліплення із глини, конструювання і моделювання, аплікація і живопис, вокал, інсценування, буде ляльковий театр на англійській мові.
 • Ведеться практико-орієнтована проектна діяльність учнів відповідно з вимогами міжнародної освіти, в освітніх цілях використовують найостанніші засоби інформаційно-комп’ютерних технологій, в тому числі робота з інтерактивними дошками.
 • Навчальний план нульового класу складений відповідно з державними вимогами Міністерства освіти і науки України.

Враховуючи соціальне замовлення батьків, і одночасно вирішуючи завдання нульового класу, в  навчальний план включено предмет англійська мова (2 заняття в неділю). Передача комунікативного досвіду здійснюється на заняттях у вільній ігровій формі. Навчання проводиться в малокомплектних групах (до 16 чоловік) згідно з затвердженою програмою «Впевнений старт».

Щоб уникнути навчальних перевантажень дітей нульових класів в навчальний план введені:

 • заняття з фізичної культури (2 рази в неділю);
 • оздоровчий комплекс (басейн, сауна, соляна кімната);
 • заняття з хореографії ( 2 рази в неділю);
 • музично-ритмічне заняття ( 1 раз в неділю);
 • 2 прогулянки по 1 – 1,5 години щодня, які включають пізнавальні бесіди, екскурсії по лісовій ділянці школи, спостереження за природою, творчі заняття;
 • тиха година (щодня);
 • щоденна вільна ігрова діяльність.

При моделюванні навчального плану використані такі основоположні ідеї:

 • накопичення соціального досвіду, пізнання себе і навколишнього світу ( побачити, почути, обіграти );
 • реалізація цього досвіду в умовах самостійної творчої діяльності дитини;
 • допомога батькам у розвитку і вихованні дітей;
 • розвиток комунікативних якостей особистості дитини.

Передача соціального досвіду (знань, умінь і навичок) здійснюється на заняттях і в вільній діяльності. Навчання  проводиться з невеликою по кількості  групою дітей, з  визначенням обов’язкового мінімуму і максимуму програмового матеріалу, який може засвоїти кожна дитина з урахуванням його вікових і індивідуальних можливостей. Передбачається навчання в зоні найближчого розвитку індивідуально для кожного вихованця, випереджувальне навчання і розвиток.

Реалізація поставлених завдань передбачає організацію освітнього процесу в формі співпраці вчителів, дітей і батьків для забезпечення умов розвитку і становлення кожної дитини: повноцінної підготовки до навчання в школі і формуванню уміння жити в світі з ровесниками, піклуватися про молодших , з повагою відноситися до старших.

Ласкаво просимо познайомитися з нами і нашою школою.

Ми зустрінемо вас з радістю і з великою любов'ю до ваших дітей.